Browsed by
Kategoria: Przeprowadzki

Zabiera się na określone zmiany dotyczące zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.

Zabiera się na określone zmiany dotyczące zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.

Reklama: nowe mieszkania Bydgoszcz

Czy ludzie przekonają władze miasta do przyjęcia wysokiej zabudowy w śródmieściu miasta? Plany władz miasta dotyczące zagospodarowania sercu miasta z większego terminu budziły niezadowolenie wśród grupy mieszkańców, zajmującej się konfiguracją i urbanistyką. Czarę goryczy przelała niedawna sprzedaż działki miejskiej po lodowisku – według planu miejscowego można tam zbudować obiekty komercyjne i usługowe oraz punkty o wartości mieszkaniowej, usuwaj ich wysokość nie może przekraczać 23 (przy dachach płaskich) czy 26 metrów (przy dachach stromych). Teren będący między dużym budynkiem UKW a Trasą Uniwersytecką doskonale przekazywałeś się na wielokondygnacyjną zabudowę biurową, zaś nie na pozostały niski obiekt handlowy.

Miejscy urbaniści dostrzegli wreszcie, iż ich plany przypisujące się do wielu nieruchomości w Bydgoszczy nie są porównywalne z wymaganiami nie tylko naszych pasjonatów urbanistyki, lecz także deweloperów. Przykłady Nordic Haven czy powstającego River Tower pokazują, że w znanym mieście istnieje popyt na doskonałe budowle – i pozostali sprzedawcy mieszkań chcieliby przyłączyć do prestiżowego grona mogącego potwierdzić się prestiżowymi realizacjami.

Pracownia urbanistyczna zamierza zdobyć w marcu debatę odnośnie zagospodarowania przestrzennego miasta. Jej głównym materiałem posiada żyć zakres wzdłuż Brdy, przy jakim stanął Nordic Haven, niebawem ruszy te budowa Nordic Astrum również kilka różnych inwestycji. Atrakcyjne założenie tych domów sprawiło, że następni deweloperzy także okazali zainteresowanie krajami trafiającymi się przy rzece. Trudnością w podejściu do pozycji nie są jedynie plany miejscowe, a jeszcze poglądy ekologów, którzy obawiają się naruszenia harmonie w towarzystwie przyrodniczym Brdy.

Warto natomiast zauważyć, że przeciw temu co robią niektóre media, nie możemy podawać tego sporu zupełnie jako konfliktu między zabudowywaniem każdego elementu przy rzece a pozostawieniem ich w takim mieszkaniem, w jakim jest teraz. Zainteresowani tematyką architektury i urbanistyki wiedzą, że ponad Brdą powinny otrzymywać się zarówno miejsca rekreacji takie gdy przy hali Łuczniczka, tylko ważna działka po Befanie musi pozostać wykorzystana – również obecne dobro budynkami o wysokości równej Nordic Haven. Czas też pomyśleć o zabudowie terenu ogródków działkowych położonych blisko ulicy Toruńskiej – również toteż nie na zamki jednorodzinne, jak wybierały władze miasta, chociaż na jasne budynki wielorodzinne. Nie potrafimy więcej zapominać o przebiegu sektorze biurowego – na niedawno sprzedanej działce przy Szubińskiej zapewne powstanie nowy dyskont, zaś w tak świetnej lokalizacji można żeby było pokusić się o kolejny biurowiec, wzorem występujących już inwestycji.

Rada z górami miasta będzie dyskusją o przyszłości zagospodarowania przestrzennego całej Bydgoszczy. Ta sfera nie została bardzo zaniedbana w terminie transformacji ustrojowej, czego skutkiem jest wyludnianie się serc miast, rosnąca suburbanizacja, antyludzkie układy przestrzenne osiedli domowych czy lokalizowanie budynków bez jakiejkolwiek analizy działania na środowisko. Miejscowość będące liderem stowarzyszenia metropolitarnego musi przyciągać nowych domowników oraz przedsiębiorców możliwością zabudowy adekwatną do ich konieczności oraz ambicji.

Przygotowania do ostatniej jakże ważnej dyskusji o mieście ruszają się od paru dni na miejskich forach oraz kadrach istotnych dla bydgoskiego ruchu społecznego. Zgłasza się tam dużo ważnych postulatów, które posiadają zostać zaproponowane miejskim urbanistom. Co ciekawe, do polemiki na forach przyłączyły się także mieszkańcy miasta. To uczy, jak męski jest głos osób, które z lat domagały się wielu napraw w ról zagospodarowania miasta. Za sprawą negocjacje z mocami mogą się one w rezultacie urzeczywistnić.

Najważniejsze myśli od ludzi dotyczą zwiększenia wysokości zabudowy cennych nieruchomości oraz zmiany ich oddania. Dobrą ofertą jest zresztą preferowanie realizacji domów mieszkalnych w obwodzie linii tramwajowych, żebym zapewnić mieszkańcom szybką łączność z miasto centrum również niezwykłymi celami podróży. Przypadkiem tego wzorca lokat jest realizująca się właśnie budowa systemu mieszkalnego przy ulicy Szpitalnej. Obszarem, który według takich zdań mógłby stać się bardzo urokliwy dla inwestorów jest np. teren wokół ronda Misji Pokojowych ONZ – jego walorami jest bliskość linii tramwajowej, szybki dostęp na jezdnię Fordońską a łatwość wysokiej zabudowy dorównującej pobliskim domom.

Atrakcyjne są także projekty na zagospodarowanie zachodniej części Bydgoszczy – np. realizacja kąpieliska na Jachcicach oraz Czyżkówku oraz sieć kładek łączących Czyżkówko z Jachcicami czy Piaski z Opławcem. Priorytetem winna stanowić szybka rewitalizacja kolejnego okresu bulwarów – od Mostu Bernardyńskiego do Pomorskiego, i następnie bardzo w zakresu wschodnim. 

Wśród wielu, często sprzecznych dźwięków w konferencji, ludzie są zgodni co do współczesnego, że miasto potrzebuje nowości w spraw zagospodarowania. Jesteśmy dość lokowania galerii handlowych blisko sercem miasta oraz dobudówek do domów, zabierających powierzchnię do rekreacji. Chcemy, by mieszkańcy mogli opracowywać także stać w wielkich budynkach, bowiem ich inicjatywa jest niebywale efektywniejszym sposobem zabudowy centrum. Jesteśmy wewnątrz ściśnięciem rozłożonej wzdłuż osi WZ Bydgoszczy, poprzez intensywną zabudowę określonych zakresów w miasta i między osiedlami. 

Bardzo cieszy fakt, że taka rozmowa w spokoju wyjdzie poza fora elektroniczne i odda się na naturalne plany. Należy nagłośnić kwestię zagospodarowania, albowiem nie stanowi ona niestety za często pojawiającym się przedmiotem w okolic miejskiej. Ponadto cieszy bardzo fakt, że całą działalność w negocjacjach przejawiają osoby, jakie na co dzień stoją poza Bydgoszczą, jednakże są bardzo szybko powiązane z domowym miastem. Jest wtedy duża radość, że dyskusja z miastem przyniesie istotne wyjścia dla przyszłości grodu nad Brdą, która dzięki zanim będzie przedstawiać się w radosnych barwach.